Obrazac prijave za posao

1. Lični podaci

Ime (ime roditelja) prezime:*
Unesite Vaše puno ime i prezime.

Datum rođenja:
Invalid Input

Mjesto rođenja:
Invalid Input

Pol:*
Izaberite jedan od dva ponuđena izbora!

Pozicija za koju se prijavljujete:
Invalid Input

Vaš e-mail:
Invalid Input

Broj mobilnog telefona:
Neodgovarajući unos (066-999-999)

 

2. Obrazovanje kandidata

Pozicija 1:

Invalid Input

(početak školovanja)

Invalid Input

(kraj školovanja)

Zvanje upisano na diplomi:
Invalid Input

Pozicija 2:

Invalid Input

(početak školovanja)

Invalid Input

(kraj školovanja)

Zvanje upisano na diplomi:
Invalid Input

Pozicija 3:

Invalid Input

(početak školovanja)

Invalid Input

(kraj školovanja)

Zvanje upisano na diplomi:
Invalid Input

 

3. Radno iskustvo

Pozicija 1:

Invalid Input

(početak zasnivanja radnog odnosa)

Invalid Input

(prestanak radnog odnosa)

Naziv poslodavca:
Invalid Input

Naziv radnog mjesta:
Invalid Input

Pozicija 2:

Invalid Input

(početak zasnivanja radnog odnosa)

Invalid Input

(prestanak radnog odnosa)

Naziv poslodavca:
Invalid Input

Naziv radnog mjesta:
Invalid Input

Pozicija 3:

Invalid Input

(početak zasnivanja radnog odnosa)

Invalid Input

(prestanak radnog odnosa)

Naziv poslodavca:
Invalid Input

Naziv radnog mjesta:
Invalid Input

 

4. Strani jezici

(Ispunjavaju samo kandidati koji apliciraju na radno mjesto "Radnik na recepciji")

Jezik:
Invalid Input

Govor:
Invalid Input

Čitanje:
Invalid Input

Pisanje:
Invalid Input

Jezik:
Invalid Input

Govor:
Invalid Input

Čitanje:
Invalid Input

Pisanje:
Invalid Input

Jezik:
Invalid Input

Govor:
Invalid Input

Čitanje:
Invalid Input

Pisanje:
Invalid Input

Vrlo dobro: tečno korišćenje jezika, gdje se od zaposlenika očekuje da u radnim procesima samostalno koristi jezik, priprema različitu korenspondenciju (komunikacija, izvještaji, radni papiri, itd.)
Dobro: dobro poznavanje jezika, učestvovanje u jednostavnijim komunikacijama, komuniciranje putem telefona, da čita i razumije tekstove vezane za njegove radne obaveze, i da piše jednostavnije tekstove.
Slabo: slabo ili površno poznavanje jezika, gdje uposlenik razumije i čita jednostavnije tekstove.

 

5. Poznavanje rada na računaru

(ispunjavaju samo kandidati koji apliciraju na radno mjesto „Radnik na recepciji“)

Officepaket:
Invalid Input

Ostalo:
Invalid Input

Internet i e-mail:
Invalid Input

Ostalo:
Invalid Input

Ostali alati i znanja
Invalid Input

Ostalo:
Invalid Input

 

6. Ostale informacije

(upišite ako smatrate da treba još nešto da dodate a vezano je za poziciju za koju se prijavljujete – preporuke, nagrade, priznanja i slično)

Invalid Input

Unesite tekst sa slike:
Unesite tekst sa slike:
  OsvježiPogrešan unos!