MB Radić

Autogas LPG

Kod nas možete pronaći i najpopularniju alternativu pogonskih goriva, autogas LPG, koji se u međunarodnom prometu označava kraticom LPG prema engleskom nazivu liquified petroleum gas.

Tekući naftni plin predstavlja ekonomično sredstvo sa znatno manjim nivoom zagađenja u odnosu na klasična goriva. Danas mnogi svjetski proizvođači automobila proizvode serijski automobile s kombinacijom plin-benzin.

Razne varijante LPG-a se danas upotrebljavaju u bocama pod pritiskom kao pogonsko sredstvo.